Centrale boodschap in branchecongres 2015: KIES

21 oktober 2011

De centrale boodschap van alle inleiders van het branchecongres Sign was KIES. Het thema van het congres was: onze industrie in 2015.

Vanuit diverse invalshoeken gaven de inleiders hun visie op de ontwikkleingen en hoe zij dachten dat een bedrijf aan de veranderende wensen kan voldoen. Belangrijke elementen hierbij waren netwerken, samenwerken, duurzaamheid. Maar wat allen gemeenschappelijk hadden in hun aanbeveling om succesvol in de toekomst te zullen/blijven zijn is het feit dat je een duidelijke keuze moet maken.

Een keuze in hoe je wilt dat je bedrijf zicht in de markt opstelt, welke marktsegmenten je wilt bedienen, met welke partners je wilt samenwerken, welke aspecten van duurzaamheid je wilt belichten en vooral ook in welke mate je je klanten wilt ontzorgen. Want alleen signproducten produceren is niet meer voldoende. De klant van morgen (en misschien ook die van vandaag al) wil meer.

Het meest duidelijk kwam dit naar voren in de inleiding van Gerard Barends (Insector). Hij heeft een studie verricht naar de elementen die van belang zijn om ook in 2015 (nog) een succesvolle ondernemeing te hebben. Hij schetste de drie verschillende rollen die een bedrijf kan spelen: capaciteits aanbieder, kennisleverancier of ontzorger en welke voorwaarden daarbij horen.
Paul van den Acker (Toyota) schetste hoe zij aankijken tegen de veranderingen van de communicatie in de automobielbranche. Hoe de autoconsument op een andere manier tot een voorselectie komt (internet) en de dealer/autoverkoper dus ook een andere rol krijgt. Met illustrtieve filmpjes gaf hij voorbeelden hoe die (andere) communicatie nu al in zijn werk gaat. Tot slot schetste hij wat hij voor een ander optreden van het signbedrijf verwacht.

Eelko Leeuwenburgh (Avery) ging vooral in op duurzaamheid en samenwerking. Het staat buiten kijf dat de aandacht voor duurzaamheid steeds groter wordt. Avery heeft hiervoor ook een beleid ontwikkelt, waarin  zij niet alleen zelf de nodige maatregelen treffen, maar dit ook van hun samenwerkingspartners verlangen. Dit beleid is geënt op een onderzoek dat verricht is onder 50 groot gebruikers. Belangrijke conclusie is dat de keten en 'zandloper'-vorm heeft. Leveranier en klant zijn vooral groot en daartussen zitten veel kleine gebruikers, waaronder de signbedrijven. Avery gaat uit van de gedachte dat zij alleen kunnen groeien als ook hun directe afnemers groeien. Daarom wil men deze bedrijven als partner zien.

Christian Duykaerts (POPeurope) tenslotte vertelde hoe zij er toe gekomen waren om inhakend op de wensen van hun klanten te komen tot de opzet van een Europees netwerk van samenwerkende productiebedrijven.

En omdat aan het netwerken zoveel belang gehecht wordt konden de aanwezige congresgangers direct aan de slag in een speeddate sessie. Gevraagd werd om zich in kleinere groepjes op te splitsen en daarin kreeg iedereen 1 minuut de tijd om zich aan de anderen voor te stellen. En nog eens 1 minuut om te vertellen wat het belangrijkste was wat zij vandaag geleerd hadden. Dit proces herhaalde zich drie keer, zodat aan het eind van de meeting bijna iedereen zich wel aan het grootste deel van de aanwezigen had voorgesteld.

klikvoorvergroting

klikvoorvergroting

klikvoorvergroting

Het congres was georganiseerd door het platform Sign, waarin ZSO samenwerkt met VGS, Uneto-VNI Vakgroep Lichtreclame en Febelgra. Het congres is mede mogelijkgemaakt door een financiële ondersteuning van FESPA.

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO