Platform Communicatie Industrie opgericht

26 september 2012

VRN (Vereniging Repro Nederland), ZSO , bNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en KVGO spraken af onderling overleg te intensiveren en meer met elkaar samen te werken in het Nationaal Platform Communicatie-industrie (NPCI).

Nationaal Platform Communicatie-industrie van start

Amsterdam | De VRN (Vereniging Repro Nederland), ZSO (Branchevereniging van Zeefdruk en Sign-ondernemingen), de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en het KVGO spraken af onderling overleg te intensiveren en meer met elkaar samen te werken in het Nationaal Platform Communicatie-industrie (NPCI).

Het Platform kenmerkt zich door een netwerkconstructie waarbij de voorzitters en/of directeuren regelmatig bij elkaar komen om - waar mogelijk - initiatieven te nemen om samen op te trekken. Ook andere organisaties kunnen zich bij het Platform aansluiten. Dit ‘Nationaal Platform Communicatie-industrie’ zal niet leiden tot een nieuwe, formele organisatie.

Mogelijk nog belangrijker dan de samenwerking tussen organisaties is het bevorderen van samenwerking tussen de ondernemers en andere professionals in de communicatie-industrie. Om dit te realiseren zullen bijeenkomsten worden georganiseerd die toegankelijk zijn voor de bedrijven en professionals uit de ledenkringen van BNO, ZSO, de VRN en het KVGO.

Achtergrond
De communicatie-industrie verandert in hoog tempo. De oorzaken zijn onder andere te vinden in de verdergaande digitalisering en de daarmee samenhangende opkomst van de e-cultuur.

Gedrukte media maken - deels - plaats voor online communicatie-uitingen zoals websites en app-s. De grafische bedrijfstak ziet zich gedwongen tot sanering en herstructurering. Ook de rol van de grafisch ontwerper verandert. De grenzen tussen de verschillende sectoren en branches verschuiven en/of vervagen meer en meer. Uitstapjes over en weer zijn aan de orde van de dag. Deze trends vragen om nieuwe manieren van werken.

Meer samenwerken
De VRN, ZSO, BNO en het KVGO vinden het daarom verstandig om binnen de keten van de communicatie- en creatieve industrie de horizon te verbreden en meer samen te werken op terreinen die zich daarvoor lenen.

Denk daarbij aan ‘duurzaamheid’, ‘aanbestedingen’ en ‘arbeidsvoorwaarden. Naast deze onderwerpen ziet het platform een rol weggelegd voor het versterken van de positieve beeldvorming van de industrie en een gerichte lobby richting nationale en Europese overheden.

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO