Ridder Jan

16 november 2011

Bij zijn aftreden als voorzitter van ZSO is Jan kerdel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In de ledenbijeenkomst van ZSO op 15 november 2011 is scheidend voorzitter Jan Kerdel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het heeft Hare Majesteit behaagd Jan tot Ridder te benoemen, niet alleen vanwege zijn voorzitterschap van de ZSO; maar ook zijn jarenlange inzet in andere besturen zoals de KVGO (Algemeen bestuur, districtsbestuur en Ledenraad) en vkgo.
Naast 46 jaar werkzaam in het eigen bedrijf is Jan ook al bijna 25 jaar actief in diverse besturen. De ridderorde heeft hij te danken aan zijn onvermoeibare persoonlijke inzet. Hij werd geroemd om zijn kracht als bruggenbouwer en zijn voorturende aandacht voor het collectief belang.
Speciaal voor de gelegenheid is er een Ridder Jan Jenever gebotteld.

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO