Eerste ZSinfO nieuwe stijl succesvol

25 september 2012

De eerste ZSinfO nieuwe stijl was nuttig en geannimeerd.

De ZSinfO nieuwe stijl van 24 september over Klanten binden en Ontzorgen is goed door de aanwezigen ontvangen. De bijeenkomst starte met een bezoek aan PPP. In een uitgebreide rondleiding werden alle facetten van het bedrijf getoond. De inleiding van Ed Hoogendijk over hoe je om kan gaan met klanten en hoe je dit kunt laten aansluiten op je productieproces was zeer leerzaam. De inleiding ging vrijwel vanzelf over in een zeer geannimeerde discussie, waarin de aanwezigen hun eigen aanpak en werkwijze konden spiegelen. Conclusie was o.a. dat er niet één methode van klantenbenadering is. Er zijn verschillende types klanten te onderscheiden, die allemaal hun eigen aanpak vragen. Wel bleek weer dat veelal geÏnterpreteerd wordt wat de klant wil en er onvoldoende naar gevraagd wordt. Goed afstemmen op de verwachtingen van de klant is het devies. Dus ook als de klant een in de ogen van de producent 'slechte' kwaliteit wil (bijvoorbeeld vanwege de prijs) lever die dan, maar waarschuw wel wat de consequenties zijn.
Een inspirerende en leerzame avond!


Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO