26/9/13 GEEN CAO onderhandelingen

26 september 2013

Vanwege de bom die de bonden hebben gelegd onder het collectieve overleg zijn er momenteel geen onderhandelingen over een vernieuwing van de CAO. Dit betekent overigens dat de huidige CAO gewoon van kracht blijft.

Bonden blazen met voorstellenbrief cao-overleg op
Een aanvullende looneis voor 2013, een enorme looneis voor 2014, het tegen de afspraken in een voorbehoud maken voor het invoeren van ‘De Comfortabele Arbeidsovereenkomst’ en de deur open zetten voor reparatie in de cao van overheidsmaatregelen zoals het beperken van de WW. Met deze absurde voorstellen leggen de vakbonden een bom onder het collectieve overleg in de grafimediabedrijfstak. Tegen deze achtergrond bestaat er voor de werkgevers geen enkele mogelijkheid om tot onderhandelen te komen.
Aangezien ZSO mede contractspartij in deze CAO is, met de eigen sectorbepalingen voor zeefdruk en sign zal het ZSO bestuur zich beraden welke lijn nu gevolgd moet worden. Vooralsnog wordt het uitgangspunt dat de onderhandelingen niet mogen leiden tot een loonkostenstijging van harte onderschreven.

Voor vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat.
 

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO