ZSO richt FESPA Nederland op

20 november 2013

Tijdens de ledenvergadering van ZSO, dinsdag 19 november in Almere, is besloten dat er een nieuwe vereniging Fespa Nederland zal worden opgericht. Deze organisatie zal zich richten op de totale markt voor visuele communicatie, waaronder ook print en sign. ZSO zal zich dan alleen nog richten op de behartiging van de CAO belangen.

De oprichting van FESPA Nederland zal natuurlijk geschieden in goed overleg en na toestemming van het FESPA bestuur. Wij nemen aan dat hier weinig bezwaren tegen zullen zijn aangezien dit past in de lange termijn strategie van FESPA om te werken aan een global community.

Hoe e.e.a. precies gestalte gaat krijgen moet nog uitgewerkt worden. En zoals dat bij een vereniging hoort zal dit ook geschieden in goed overleg met de leden. In de ledenvergadering is afgesproken dat de plannen voor medio maart aan de leden gepresenteerd zullen worden.

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO