Oprichting Fespa Nederland een feit

20 februari 2014

Tijdens de ledenvergadering van ZSO op woensdag 19 februari 2014 Hebben de leden ingestemd met de oprichting van Fespa Nederland. Deze organisatie zal zich richten op de totale markt voor visuele communicatie, waaronder ook print en sign. ZSO zal zich dan alleen nog richten op de behartiging van de CAO belangen.

Het was een turbulente bijeenkomst waarin het besluit tot stand kwam. Geen van de aanwezigen had enige twijfel over het initiatief en dit werd danook unaniem aangenomen. Het waren vooral de nostalgische gevoelens die enkele aanwezigen parten speelden. zeker toen zelfs werd voorgesteld om de vereniging ZSO helemaal maar op te heffen. Door de presentaties en de discussie werd het de aanwezigen duidelijk dat de voorgestelde weg in het belang van alle ZSO leden is. Bovendien kunnen veel meer bedrijven in de markt van visuele communicatie profiteren van deze aanpak. Met de bundeling van al deze bedrijven en hun heel diverse kennis en ervaring kan de markt beter bediend worden. We maken immers samen de markt.

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO