Ledenvergadering 1 juni 2015 Toekomst CAO

11 mei 2015

De ledenvergadering van 1 juni staat geheel in het teken van HOE NU VERDER MET DE CAO.

De huidige CAO is geëindigd. De poging om tot vernieuwing en vooral meer flexibiliteit te komen is gestrand op een zeer starre houding bij de vakbonden. We hebben nu al bijna 2 jaar te maken met een ‘CAO-loos tijdperk’ en menig ondernemer merkt (nog) geen verschil. Alle reden om dus om de verschillende opties eens op een rij te zetten en als vereniging opnieuw de te volgen koers te bepalen.

Hierbij wil uw bestuur werkelijk alle mogelijkheden met u onder de loep nemen!!

Het verslag van deze vergadering is op 4 juni aan alle leden gestuurd. Een extra excemplaar is natuurlijk altijd bij het secretariaat op te vragen.

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO