16/7/15 Actie vakbonden

16 juli 2015

Cao onderhandelingen liggen stil, Vakbonden benaderen individuele bedrijven

Vakbonden hebben aan bedrijven een brief gestuurd met het voorstel om met individuele bedrijven een aparte overeenkomst te sluiten. Daarbij moet het bedrijf voldoen aan de eisen die de bonden stellen. Tevens dreigen zij in de brief met acties.

ZSO raadt in navolging van onze onderhandelingspartner het KVGO bedrijven AF om op de voorstellen in te gaan. De redenen hiertoe zijn:

  • Er is geen enkele noodzaak of verplichting om in overleg met de bonden te gaan of loonafspraken met de bonden te maken;
  • Het is niet uitgesloten dat er alsnog een CAO wordt afgesloten. Bedrijven die nu met de bonden afspraken maken lopen het risico dat zij met dubbele verplichtingen te maken krijgen;
  • Het eindbod van de bonden (2,5% loonsverhoging met terugwerkende kracht en € 300 éénmalig) is geen reëel eindbod;
  • Bonden weigeren de cao-onderhandelingen voort te zetten;
  • Bonden voorzien de werknemers en OR-leden van onjuiste informatie

Wilt u toch in gesprek gaan met de bonden? Neem dan eerst contact op met het secretariaat van ZSO.

Wilt u uw werknemers toch een loonsverhoging geven? Veel bedrijven staan onder druk. Mochten er redenen zijn waarom u toch uw personeel (vooruitlopend op een nieuwe cao) een loonsverhoging wilt geven dan kan dit. U mag altijd meer verstrekken dan waar u volgens de cao toe verplicht bent. U hoeft daarvoor niet met de bonden te overleggen. Er zitten echter wel haken en ogen aan, dus ook dan is het advies om eerst contact op te nemen met het secretariaat van ZSO.

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO