24/7/15 Werkgevers doen eindbod CAO aan de vakbonden

24 juli 2015

In een ultieme poging om de impasse in het cao-overleg te doorbreken, heeft de werkgeversdelegatie op 23 juli een eindbod aan de vakbonden gestuurd. Het eindbod komt tegemoet aan de behoefte aan arbeidsrust voor een langere periode , het biedt een acceptabele loonsverhoging en geeft voldoende mogelijkheden voor flexibiliteit, maatwerk en modernisering. In het eindbod is rekening gehouden met de door ZSO gewenste kostenneutraliteit en een grotere arbeidsflexibiliteit.

De delegatie welke namens de werkgevers onderhandelingen voert over de cao heeft een eindbod geformuleerd om zo uit de impasse te komen die er in het cao-overleg is ontstaan.
Voor ZSO is hierin belangrijk dat er geen arbeidskosten stijging is en dat de flexibiliteit wordt vergroot. Beide punten zijn, hoewel misschien minder dan gewenst, in het eindbod verwerkt.
 

De volledige tekst van het eindbod is bij het secretariaat op te vragen.

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO