6/8/15 Vakbonden wijzen eindbod af

6 augustus 2015

FNV Kiem en CNV Media wijzen het eindbod van werkgevers voor een nieuwe Grafimedia cao af. �Met het afwijzen van dit eindbod miskennen de vakbonden de situatie in de bedrijfstak en blokkeren zij de totstandkoming van een nieuwe cao� aldus Richard van den Berg voorzitter van de werkgeversdelegatie.

Vakbonden wijzen eindbod werkgevers af

 

 

FNV Kiem en CNV Media wijzen het eindbod van werkgevers voor een nieuwe Grafimedia cao af, zo hebben zij in afzonderlijke berichten aan de werkgeversdelegatie laten weten.

Onbegrijpelijk, vindt Richard van den Berg, voorzitter van de werkgeversdelegatie. “Met het afwijzen van dit eindbod miskennen de vakbonden de situatie in de bedrijfstak en blokkeren zij de totstandkoming van een nieuwe cao.”

Werkgevers hebben in het eindbod verregaand rekening gehouden met de wensen van de vakbonden. Zo voorzag het in een stijging van loon op meerdere momenten: in totaal 2,5% structurele loonsverhoging en 2% in de vorm van eenmalige bruto uitkeringen. En ook doordat gedurende twee jaar geen premie geheven zou worden voor het ASF Gezondheidsfonds, zouden werknemers netto meer te besteden hebben. “Werkgevers hebben een manier gevonden om de lonen te laten stijgen en toch arbeidskostenneutraliteit te realiseren”, aldus Richard van den Berg. “Eerder gaven de vakbonden aan over arbeidskostenneutraliteit mee te willen denken. Zo hebben ze bijvoorbeeld voorgesteld dat gedacht kan worden aan wijziging van de regeling van loondoorbetaling bij ziekte en vaststelling van het loonbegrip in relatie tot pensioen. Dit hebben we in ons eindbod verwerkt en nu wijzen ze het weer af.”

“De onderhandelingsdelegatie ziet op dit moment geen mogelijkheden meer om het onderhandelingsproces vlot te trekken. We zijn tot het uiterste gegaan. Als we meer gaan bieden voldoen we niet meer aan de uitgangspunten van de onderhandelingsdelegatie, waarmee de ledenraad uitdrukkelijk heeft ingestemd, te weten modernisering en arbeidskostenneutraliteit.“

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO