Ledenvergadering in teken nieuwe CAO (klik hier voor meer informatie)

14 januari 2016

De ledenvergadering van ZSO op 26 januari 2016 staat in het teken van de nieuwe CAO.

De eerste ZSO-ledenbijeenkomst van dit jaar wordt gehouden op 26 januari 2016 in Kasteel Montfoort te Montfoort. In deze bijeenkomst staat de nieuwe CAO centraal. Naast een presentatie van de belangrijkste aanpassingen zal extra aandacht gegeven worden aan de mogelijkheden die de nieuwe CAO biedt om flexibeler met arbeid om te gaan. Uiteraard is er alle gelegenheid voor vragen en discussie.
 
Er zullen ook een aantal huishoudelijke zaken aan de orde komen, waaronder de verkiezing van 2 nieuwe bestuursleden.

In de vergadering wordt de volgende agenda gehanteerd:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige ledenvergadering d.d. 1 juni 2015
3. Bestuursverkiezing
Peter Mes (Multi’s) en Paul Snel (Triomf) hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur. Wim Herbold is aftredend en heeft te kennen gegeven nog een jaar als penningmeester beschikbaar te zijn.
4. CAO
Rob Cramer geeft een presentatie over de behaalde onderhandelingsresultaten. Speciale aandacht zal gegeven worden hoe u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die de nieuwe CAO biedt om flexibeler met de factor arbeid om te gaan.
5. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 
Aansluitend aan de vergadering is er een buffet, zodat er onder het genot van een hapje en drankje alle gelegenheid is om met de collega’s bij te praten.
 


Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO