In memoriam Paul Beversluis nestor van de zeefdrukindustrie

18 februari 2016

Op 13 februari overleed na een kort ziekbed Paul Beversluis.

Licht in alle dimensies, altijd de grootste drijfveer voor Paul, die een graag geziene spreker was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Op verschillende internationale symposia, waaronder de Oxford University en tijdens congressen in Duitsland, Japan en Korea. Maar ook op de gezellige en educatief alom gewaardeerde ZSinfO avonden. Auteur op het gebied van technische machinehandboeken volgens CE-norm. Hij schreef artikelen voor diverse nationale en internationale vakbladen over zeefdrukrasters, droogsystemen, UV-technologie en textielinkten met alle facetten die daar bij horen. Maakte meer dan 45 jaar deel uit van de redactie van Silkscreen magazine, dat later is opgegaan in het vakblad Sign+Magazine van uitgeverij Eisma. Daarnaast was hij mede prichter van de ESMA – European Screenprinting Manufacturers Association en het Zeefdrukinstituut, dat zeefdruk in een veel breder perspectief plaatste met hands-on praktijkonderwijs.

Paul was de zoon van Frits Beversluis die op het brommertje voor Loreti zeefdrukinkten en –benodigdheden in het westen van ons land bezorgde. Zeefdruk was toentertijd een geheel nieuwe technologie en dat boeide Paul enorm. Hij trouwde net Nel en het echtpaar startte een eigenzeefdrukonderneming in het karakteristieke Friesland. Maar het grafisch vakonderwijs trok en hij werd gevraagd door de voorzitter van de vereniging van zeefdrukkers om een landelijke praktijk cursus zeefdrukken te ontwikkelen. Met de opgedane kennis en studie werd Paul docent algemeen grafische technieken en fotografie. Eerst in Utrecht op de lts en later in Amsterdam Sloterdijk op de grafische mts. Toch veranderde Paul van job toen Stork met destijds revolutionaire high mesh gaas op de markt kwam. Midden jaren tachtig een zware, maar interessante en bovendien avontuurlijke betrekking om de speciale gazen te promoten. Hij was houder van een aantal patenten inzake laagdikte van het zeefdruksjabloon in combinatie met high mesh. Paul bracht de westelijke zeefdruktechnologie naar het Verre Oosten. Vertelde daar ook boeiend over tijdens de vele lessen die hij voor het zeefdrukinstituut verzorgde.
Later werkte Paul voor Silkscreen Promotion en had zijn eigen adviesbureau, waarin hij met Nel onderzoeken en publicaties uitvoerde Onder meer voor de branche organisaties KVGO en ZSO. Na zijn pensionering verhuisden Paul en Nel vanuit West-Friesland naar het Friese Noordwolde. Hij deed op diverse vlakken een stapje terug en kreeg meer problemen met zijn gezondheid. Wel steevast te vinden op de tribune tijdens het jaarlijkse FK fierljeppen en uiteraard op het water bij het skûtjesilen, de Friese sport had zijn hart gestolen en kon rekenen op zijn warme belangstelling.
Toch bleef Paul de zeefdruksector met ruime belangstelling volgen. Informatie werd nog steeds gedeeld en hij gaf nog immer adviezen. De gezondheid was broos, maar ruimschoots plannen aanwezig in zijn hoedanigheid van stuwende secretaris van de vereniging Zuider Zon om meer energie uit licht te halen. Nog steeds baanbrekend vanwege zijn kennis van de allernieuwste duurzame kwaliteit zonnepanelen. Uiteraard voorzien van een stukje zeefdruk, hoe kan het ook anders.
Niets leek er op dat het telefonisch contact met hem van drie weken geleden het laatste zou zijn. Paul Beversluis, de humorvolle 71-jarige bevlogen nestor van de zeefdrukindustrie is niet meer. De energie van de straling blijft alleen het zichtbare licht is nu stilletjes weggeëbd. Gert Jan van Heyningen
 

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO