21 maart 2017 Ledenvergadering ZSO

9 februari 2017

Op 21 maart 2017 zijn de leden van ZSO weer van harte welkom in Kasteel Montfoort. Een aantal bestuurs- en CAO-zaken staan op de agenda, maar ook een interessante presentatie over een innovatieproject dat ZSO wil starten.

Onder de bestuurszaken zal o.a. de financien aan de orde komen en de samenstelling van het bestuur. Bovendien wil het bestuur graag met de leden praten over een nieuwe structuur. W.o. hert instellen van een CAO-klankbordcommissie, om de nauwer contact tussen onderhandelaar en de dagelijkse praktijk te creëren.

Het OCI heeft het initiatief genomen om een onderzoek te starten naar de effecten van de voortgaander digitalisering op onze industrie. Richard Leloux zal in de vergadering een presentatie verzorgen.

Natuurlijk zal er ook alle gelegenheid zijn om met de collega's bij te praten tijdens het afsluitende diner.

Klik hier om u aan te melden

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO