Ledenvergadering 22 november 2018

Datum: donderdag 22 november 2018
Tijd: 16.30 uur (ontvangst vanaf 16.00 uur)
Locatie: Kasteel Montfoort, Kasteelplein 1, 3417 JG Montfoort.

Een unieke gelegenheid om met het bestuur en als leden onder elkaar bij te praten over een aantal belangrijke zaken. Naast de gebruikelijke verenigingszaken, zoals de begroting voor 2019, zal het tijdens deze vergadering uiteraard ook gaan over de voortgang - of het gebrek daaraan - van de lopende cao-onderhandelingen. Onder kijken we naar de toekomst van ZSO: welke ideeen leven er onder de leden over missie, strategie en toegevoegde waarde van ZSO?

Borrel en diner
De vergadering wordt ook deze keer afgesloten met een netwerkborrel en een gezamenlijk diner.
 
Aanmelden
Nadere informatie volgt. Aanmelden kan nu al door middel van een e-mail aan info@zso.nl onder vermelding van ‘Ledenvergadering ZSO’.


 


Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2019 | ZSO