Informatie over scholing en beroepsopleidingen

Van oudsher is door ZSO veel aandacht besteed aan goede opleidingen. Een commissie van ZSO behartigt de belangen van ZSO op opleidingsgebied en helpt instituten deze actueel te houden. ZSO kan via het Z&S-O&A fonds zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe cursussen. ZSO-leden die bijdragen aan het fonds krijgen dan een behoorlijke subsidie op de cursusprijzen.

Verspreid over het land
Cursussen voor zeefdrukkers zijn ondergebracht bij Stivako en het Zeefdruk Instituut. GOC en Savantis zijn de landelijke kenniscentra die een coördinerende rol hebben bij de beroepsopleidingen die in het dagonderwijs verspreid over het land gegeven worden in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Het GOC, maar ook vele andere opleidingsinstituten voor de Grafimediabranche verzorgen allerlei korte trainingen en cursussen*, bijvoorbeeld voor Typografie, software programma’s zoals Illustrator, Photoshop, Certified PDF en Colormanagement voor kleurenprinters. Deze worden verspreid over het land gegeven. Ook geeft het GOC trainingen die passen in de kwalificatiestructuur van het beroepsonderwijs. Voor beide typen cursussen geldt dat leden van ZSO die bijdragen aan het Z&S-O&A fonds op de trainingen voor het beroepsonderwijs een behoorlijke korting krijgen. Zo heb je de contributies er snel uit!

Bij Savantis zijn met inhoudelijke steun van ZSO inmiddels succesvolle cursussen Beletteringstechnieken /folie plakken, basis en vervolg en Snijsoftware van start gegaan. Daarnaast heeft men cursussen als Tekening lezen en Visual merchandising.

ZSO wendt voortdurend haar invloed aan om bij de genoemde instituten de ontwikkelingen van nieuwe opleidingen te stimuleren o.a. via een bijdrage uit het eigen Z&S-O&A fonds. Niet alleen voor het opleidingsdoel op zich, maar ook voor kwaliteitsbevorderende activiteiten op brancheniveau is belangenbehartiging op opleidingsgebied van essentieel belang.
 Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2019 | ZSO