Cao-onderhandelingen Grafimedia van start

6 april 2018

Donderdag 5 april 2018 zijn de onderhandelingen voor de nieuwe Grafimedia cao van start gegaan. Deze eerste ronde bestond uit het toelichten van de voorstellen.

In de afgelopen weken hebben zowel de werkgevers als de vakbonden hun voorstellen op papier gezet. De vakbonden hebben alle drie een eigen nota ingediend met in totaal 40 voorstellen. De voorzitter van de werkgeversdelegatie, Richard van den Berg, heeft vanuit de economische situatie van de bedrijfstak het belang van duurzame inzetbaarheid benadrukt. Op 5 april hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties hun voorstellen toegelicht en is een zestal thema’s benoemd die bepalend zijn voor de verdere onderhandelingen. Arend Jan Sibbelee zit namens de ZSO in de  cao klankbordgroep en Gert Veldhuis onderhandelt namens de ZSO.

Het volgende cao-overleg vindt plaats op 18 april a.s. en dan zal meer inhoudelijk op de thema’s worden ingegaan.


Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2019 | ZSO