Tekst nieuwe Grafimedia cao beschikbaar

25 maart 2019

De tekst van de nieuwe Grafimedia cao is beschikbaar. Op de website www.grafimediacao.nl is de cao 2018-2020 vanaf nu in digitale vorm te raadplegen, zowel via de webpagina’s als door middel van een pdf-bestand (zie daarvoor de pagina met downloads). Daarnaast bevat de website onder andere een klokurenmatrixcalculator.De gedrukte versie van het cao-boekje verschijnt binnenkort. Zodra dit beschikbaar is ontvangen de leden van de ZSO het per post.

Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2019 | ZSO