Overig - Digitaal drukken

Terug naar vorige
Naam / omschrijving Organisatie Duur * Locatie  
Beletteringstechnieken Intro
product en materiaalkennis, foliematerialen, werkvolgorde, voorbehandelen van onder-gronden, nat en droog plak-ken,werken met gereedschappen
Savantis 2 Waddinxveen, Zwolle, Utrecht, Den Bosch meer informatie
Beletteringstechnieken Vervolg
product en materiaalkennis, geprofileerde ondergronden, werkvolgorde, voorbehandelen van ondergronden, nat en droog plakken op moeilijke ondergron-den, werken met gereedschap-pen, verwijderen van foliemate-riaal
Savantis 2 Waddinxveen, Zwolle, Utrecht, Den Bosch meer informatie
Combinatietraining Easy Sign, Beletteringstechnieken Intro en Vervolg
onderdelen uit de cursussen Easy Sign, Beletterings-technieken Intro en Vervolg
Savantis 6 Waddinxveen, Zwolle, Utrecht, Den Bosch meer informatie
Digitale Fotografie basis
landschap, portret, architectuur, documentaire, macro en stilleven. sluitertijd, diafragma, klerbalans, ISO-waarde, flitstechniek. Apple Mac., PC, Adobe Photoshop
St. Art & Design College i.o. / Grafisch Lyceum Utrecht 10 Utrecht meer informatie
Digitale Fotografie vervolg
meer inhoudelijke kanten, zeg-gingskracht foto, fototech-nische ingrepen, onderlinge besprekingen
St. Art & Design College i.o. / Grafisch Lyceum Utrecht 10 Utrecht meer informatie
Easy Sign
functiebalken, digitaal bewerken van teksten en afbeeld., basisfiguren, tekst plaatsen, werken met effecten, paskruizen, pelkaders, printen en plotten
Savantis 2 Waddinxveen, Zwolle, Utrecht, Den Bosch meer informatie
Ervaringscertificaat (EVC)
een erkenning van wat vakmensen kunnen en weten, een waardering van alle kennis en ervaring die in de loop der jaren is opgedaan, vastgelegd in een objectieve rapportage, kunnen aantonen wat je weet en kunt
GOC individueel nvt meer informatie
Ervaringsprofiel (EVP)
ben jij de juiste persoon voor een toekomstige functie of is op onderdelen bijscholing nodig? een Ervaringsprofiel (EVP) geeft inzicht in opgebouwde kennis en kwaliteiten t.o.v. een landelijke standaard (als een diploma), zonder formele beoordeling, i.s.m. een begeleider stel je portfolio samen a.d.h.v. een gevalideerde procedure, '360 graden feedback', criteriumgericht interview, komen tot ervaringsprofiel met je alg. en beroepsspecifieke vaardigheden
GOC individueel nvt meer informatie
Etaleren Intro
basishandelingen, materialen, gereedschappen, praktijk-opdracht
Savantis 2 Waddinxveen, Zwolle, Rosmalen meer informatie
Incompany
alle trainingen
Savantis meer informatie
Online Marketing Strategie
online marketing plan schrijven, search engine marketing, social media m., content strategie, video m., viral m., affiliate m. en email m.
Competence Factory 2 Amsterdam Rotterdam Utrecht meer informatie
Professioneel Praktijkopleiden
bewustwording van rol praktijkopleider vergroten, sterke en ontwikkel punten ontdekken, ontwikkelen professionele houding betr. organiseren, begeleiden & coachen en evalueren & beoordelen
GOC 3 Veenendaal of incompany meer informatie
Slijpen van Graveerfrezen
leren van basisprincipes van het slijpen van graveerfrezen
VGS (Vereniging Graveren & Sign) 2 Tilburg meer informatie
Social Media van concept naar uitvoering
basis effectief en efficiënt gebruik diverse social media, plan maken, advies kunnen geven over gebruik, praktijkcases
Competence Factory 4 Amsterdam Rotterdam Utrecht meer informatie
Stagementoren Workshop
herkenbare praktijksituaties: introductie stagiair(e), leer- en begeleidingsstijl instructie geven die aansluit: situationeel bege-leiden en opleiden, beoorde-lingsinstrumenten
Savantis 2 Waddinxveen, Zwolle, Utrecht, Den Bosch meer informatie
Stand- en decorbouw
inleiding in stand- en decorbouw, projectmap, bestek en tekenin-gen, eenvoudige houtbouw- en systeembouw stand, demontage stand
Savantis 4 Waddinxveen, Zwolle, Rosmalen meer informatie
Tekening lezen (tentoonstelling-/decorbouw)
veelgebruikte vormen, verbindin-gen, bouwtechn. symbolen, nor-malisatie, meetgeg. toepassen
Savantis 2 Waddinxveen, Zwolle, Utrecht, Den Bosch meer informatie
Visual Merchandising
vooral inspiratiesessie, creatief concept toepassen,in- en verkoopbeleid hier op afstemmen
Savantis 2 Rijen, Zwolle, Rosmalen meer informatie
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO