Savantis


Savantis
Limaweg 25
2743 CB Waddinxveen
+ vestigingen in Zwolle, Utrecht, Den Bosch

Tel.Nr.: 0182 - 64 11 11
Fax Nr.: 0182 - 64 11 00
Website: http://www.savantis.nl/


Cursussen van Savantis:


Naam / omschrijving Categorie Duur * Locatie  
Beletteringstechnieken Intro
product en materiaalkennis, foliematerialen, werkvolgorde, voorbehandelen van onder-gronden, nat en droog plak-ken,werken met gereedschappen
Overig 2 Waddinxveen, Zwolle, Utrecht, Den Bosch meer informatie
Beletteringstechnieken Vervolg
product en materiaalkennis, geprofileerde ondergronden, werkvolgorde, voorbehandelen van ondergronden, nat en droog plakken op moeilijke ondergron-den, werken met gereedschap-pen, verwijderen van foliemate-riaal
Overig 2 Waddinxveen, Zwolle, Utrecht, Den Bosch meer informatie
Combinatietraining Easy Sign, Beletteringstechnieken Intro en Vervolg
onderdelen uit de cursussen Easy Sign, Beletterings-technieken Intro en Vervolg
Overig 6 Waddinxveen, Zwolle, Utrecht, Den Bosch meer informatie
Easy Sign
functiebalken, digitaal bewerken van teksten en afbeeld., basisfiguren, tekst plaatsen, werken met effecten, paskruizen, pelkaders, printen en plotten
Overig 2 Waddinxveen, Zwolle, Utrecht, Den Bosch meer informatie
Etaleren Intro
basishandelingen, materialen, gereedschappen, praktijk-opdracht
Overig 2 Waddinxveen, Zwolle, Rosmalen meer informatie
Incompany
alle trainingen
Overig meer informatie
Stagementoren Workshop
herkenbare praktijksituaties: introductie stagiair(e), leer- en begeleidingsstijl instructie geven die aansluit: situationeel bege-leiden en opleiden, beoorde-lingsinstrumenten
Overig 2 Waddinxveen, Zwolle, Utrecht, Den Bosch meer informatie
Stand- en decorbouw
inleiding in stand- en decorbouw, projectmap, bestek en tekenin-gen, eenvoudige houtbouw- en systeembouw stand, demontage stand
Overig 4 Waddinxveen, Zwolle, Rosmalen meer informatie
Tekening lezen (tentoonstelling-/decorbouw)
veelgebruikte vormen, verbindin-gen, bouwtechn. symbolen, nor-malisatie, meetgeg. toepassen
Overig 2 Waddinxveen, Zwolle, Utrecht, Den Bosch meer informatie
Visual Merchandising
vooral inspiratiesessie, creatief concept toepassen,in- en verkoopbeleid hier op afstemmen
Overig 2 Rijen, Zwolle, Rosmalen meer informatie
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO