Wie vormen het bestuur?

ZSO heeft een bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van ten hoogste 4 jaar.

 
Voorzitter Gert Veldhuis Bushhouse
     
Secretaris Arjen Molendijk ZSO
Bestuurslid Peter Mes Multi´s
  Gerrit van der Pest V&R zeefdruk
     

Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2017 | ZSO