Voor wie is ZSO?

ZSO is de branchevereniging voor Zeefdruk en Sign Ondernemingen.
Zij behartigt de werkgeversbelangen voor bedrijven, die hun activiteiten ontplooien in de zeefdruk- en/of signindustrie. Vanuit deze optiek is het streven om in overleg met vakbonden te komen tot volwaardige en evenwichtige arbeidsvoorwaarden.

De ZSO heeft een onafhankelijke positie als het gaat om het afsluiten van een CAO. We zijn samen met het KVGO de huidige contractpartijen. Als contractpartij voor de gehele CAO zijn we eindverantwoordelijk voor de sectorbepalingen zeefdruk- en signbedrijf.


Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2019 | ZSO