Wat doet ZSO

ZSO sluit namens en in het belang van de leden een eigen CAO af.
ZSO bevordert goede arbeidsverhoudingen.
ZSO bevordert goede opleidingen.

Met onze positie binnen de Grafimedia CAO waarborgen wij de belangen voor de sectoren zeefdruk en sign. Wij hebben een eigen en onafhankelijke cao onderhandelaar. Als lid van de ZSO kunt u dus zelf meepraten en bijdragen aan het tot stand komen van de Grafimedia CAO. 

Wij beschikken over een eigen arbeidsmarkt- en opleidingsfonds. Indien u personeel laat opleiden informeer dan zeker even bij ons of wij u hier financieel bij kunnen ondersteunen.
Wij hebben een stem in de R.O.G.B. Indien u problemen ondervindt met het toepassen van de cao kunnen we u vanuit  de Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche ondersteunen.

Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2019 | ZSO